การสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1

ข้อมูลส่วนตัว


เลือกแผนการเรียนที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน


ในเขตพื้นที่บริการ คือ ตำบลพระแท่น,อุโลกสี่หมื่น และหนองลาน | อื่นๆ นอกเขตพื้นที่บริการสถานภาพสมรสของบิดามารดาข้อมูลพี่น้องบิดา -->
มารดา -->ผู้ปกครอง

เอกสารหลักฐานการสมัครเรียนนำมาส่งในวันสอบ ณ อาคารพุทธมัญจาภิบาล (ห้องวิชาการ)